Friday, May 25, 2012

Sav,Sagu ve Koşuk Hakkında Bilgi

sav sagu koşuk
Sav,sagu ve koşuğu gösteren
temsili resim
Sav Nedir ? : Sav İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı döneminde dönemin atasözleri'ne verilen genel addır.
Sagu Nedir ? : Yine İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı döneminde ölenlerin arkasından söylenen ağıtlara verilen addır.
Koşuk Nedir ? : Törenlerde ve şölenlerde söylenen eğlenceli şiirlerdir.

Delete this element to display blogger navbar

 
© Bal Blog | Bu Tasarım Yasin Bal tarafından yapılmıştır. maxihile@gmail.com